I programmet Aktiva Huset ska ett antal aktörer stuera och utveckla system för smarta elnät i stadsmiljö. Det smarta elnätet ska sedan integreras i stadsmiljön - i allt från aktiva flerfamiljshus till olika kommunikation. Projektet har en totalbudget på 21,8 miljoner kronor varav 10 miljoner kommer från Vinnova.

Det "aktiva huset" är en viktig komponent i skapandet av smarta elnät då huset möjliggör för hushållen att bli aktiva i det smarta elnätet och därmed bidrar till mindre miljöpåverkan.
- Om vi ska kunna sänka CO2-utsläppen behövs ett hållbart energisystem med aktiva elkonsumenter. Vi är glada att vi beviljats stöd för att med människan i centrum kunna designa teknik och koncept som kan bli en möjliggörare för den här teknikomställningen, säger Carin Torstensson som är chef för Interactive Institute.