Johan Rockström.
Johan Rockström tog över chefsposten på klimatforskningsinstitutet Stockholm Environment Institute, SEI, efter Bert Bolin 2003. 2006 blev han också chef för nystartade Stockholm Resilience Centre, ett nytt tvärvetenskapligt institut för helhetsforskning kring människa och natur.

Juryns motivering lyder: ”Genom sin förmåga att på ett enkelt – men vetenskapligt baserat – sätt förklara och göra oss medvetna om vårt beroende av naturen, vad planeten tål i form av mänsklig aktivitet och vilka förändringar som är nödvändiga, har han fört klimat- och miljöarbetet framåt.”