Miljöminister Andreas Carlgren.
tisdagen vidareutvecklade miljöminister Andreas Carlgren den kritik som Maud Olofsson riktat mot Vattenfall under måndagen.
- Frågan är hur länge staten ska vara storägare av fossil energi i Europa, säger han till Riksdag&Departement.

Andreas Carlgren konstaterade att Vattenfalls satsningar på kolkraft i Europa knappast låg i linje med Sveriges klimatambitioner. Han menade också att fossil energi inte kan vara någon huvudinriktning för företaget i framtiden.

Precis som Maud Olofsson vill Andreas Carlgren också sätta ökad press på Vattenfall, och han säger att den åsikten delas av hela regeringen.
- Vi vill ju lämna den fossila strategin bakomo oss. Då krävs det också att statens ägande förverkligar den klimatpoliltik vi också har, säger han.